Ranking Perspektyw został opracowany na podstawie 29 wskaźników posegregowanych według siedmiu kryteriów: Prestiż, Absolwenci na rynku pracy, Potencjał naukowy, Efektywność naukowa, Potencjał dydaktyczny, Innowacyjność i Umiędzynarodowienie. Czyni to z niego jeden z najbardziej rozbudowanych rankingów edukacyjnych na świecie. Jest też jednym z czterech, które posiadają międzynarodowy certyfikat jakości.  Nie ma, co się dłużej zastanawiać. To jeden z najlepszych i opiniotwórczych rankingów w Polsce. Czy się z nim zgadzasz absolwencie?

Jego metodologię opracowuje kapituła pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera, byłego prezesa Polskiej Akademii Nauk. Zapoznaj się z poniższym rankingiem i wybierz swoją uczelnię marzeń. Zagwarantuj sobie dobrą perspektywę na dobrą pracę.

Ranking Perspektywy 2017: Najlepsze uczelnie wyższe w Polsce RANKING

Ranking Uczelni Akademickich 2017:

1 Uniwersytet Warszawski

1= Uniwersytet Jagielloński

3 Politechnika Warszawska

4= Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

4= Politechnika Wrocławska

6 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

7 Uniwersytet Wrocławski

8 Gdański Uniwersytet Medyczny

9 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

10= Politechnika Gdańska

10= Warszawski Uniwersytet Medyczny

12 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

13 Politechnika Śląska

14 Politechnika Łódzka

15= Uniwersytet Łódzki

15= Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

15= Akademia Leona Koźmińskiego

18 Uniwersytet Śląski

19 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

20= Politechnika Poznańska

20= Uniwersytet Medyczny w Łodzi

22= Uniwersytet Gdański

22= Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

24 Uniwersytet Medyczny w Lublinie

25 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

26 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

27= Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

27= Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

29 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

30= Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

30= Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

32= Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

32= Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

34 Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

35= Politechnika Lubelska

35= Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

35= Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

35= Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

39= SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie

39= Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

41 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

42 Politechnika Częstochowska

43 Politechnika Krakowska

44 Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych

45 Uniwersytet w Białymstoku

46 Politechnika Opolska

47 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

48 Uniwersytet Szczeciński

49 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

50 Uniwersytet Rzeszowski